Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i lagerlokaler

Investering i lagerlokaler kan gi god avkastning Behovet for lagerlokaler øker i takt med befolkningsveksten. Nå har du mulighet til å investere i lagerlokaler, noe som tidligere har vært vanskelig hvis man ikke har hatt de riktige kontaktene i bransjen. I dag er det ikke like vanskelig å investere i lagerlokaler. Tessin er en crowdfunding-tjeneste der du kan investere i lagerlokaler sammen med andre investorer. Sammen kan dere finansiere et prosjekt som annonseres på Tessins portal. Eiendomsutviklere som søker finansiering, kan gjennomføre prosjektene sine takket være investeringen deres, og når prosjektet er avsluttet, får dere god avkastning på investert kapital. Investeringen er sikret ved pant i eiendom, og dere kan følge investeringen i lagerlokalene i de regelmessige rapportene som eiendomsutvikleren publiserer via Tessin. Ved hjelp av Tessin kan du i tillegg til å investere i lagerlokaler, også investere i andre typer eiendomsprosjekter. For eksempel utleieleiligheter, eneboliger, kontorer og tomannsboliger. Du velger selv hvilke prosjekter som er interessante, og når du er klar til å investere i et prosjekt, reserverer du andeler i prosjektet. Å reservere andeler betyr ikke at du forplikter deg til å investere, men det er en forutsetning for at du skal få mulighet til å investere i det aktuelle prosjektet. Prosjektene som publiseres gjennom Tessin gir ofte høyere avkastning enn vanlig. Dette skyldes at prosjektene hos Tessin har høy risiko. Det innebærer at du kan risikere å miste investeringen din. Investering i lagerlokaler samt andre typer investeringer er alltid forbundet med risiko. Du som ikke har erfaring med å investere i lagerlokaler, bør kontakte en rådgiver for å skaffe deg full innsikt i vilkårene som gjelder for prosjektene du er interessert i. Har du spørsmål, kan du lese mer om hvordan du kan investere i lagerlokaler ved hjelp av Tessin, under Vanlige spørsmål. Du er velkommen til å investere i lagerlokaler i dag.

Les mer