Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Industrilokaler nord for Stockholm

Bålsta

Et byggeselskap med mangeårig erfaring med utvikling, bygging og utleie av næringseiendom gjennomfører nå et eiendomsoppkjøp i et industriområde utenfor Stockholm. Lånet løper over ca. 6-18 måneder med 11 % årsavkastning og sikres med eiendomspant med førsteprioritet, selvskyldnerkausjon samt aksjepant.

Översikt

Ett fastighetsbolag planerar nu att förvärva en fastighet i ett industriområde i Bålsta, ca sex mil från centrala Stockholm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till E18 och bolaget planerar där att uppföra lokaler anpassade för lager och logistik om ca 5 500 kvm.

Bygglovsansökan är inskickad och bygglovet väntas beviljas under januari 2019. Projektet planeras vara slutfört i december 2019 och bolaget avser att sälja fastigheten efter färdigställandet. Fastigheten värderas i färdigställt skick till ca 70 mkr och belåningen uppgår till ca 64 %. I obebyggt skick uppgår värdet till ca 8,5 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr i en första kapitalresning för att delfinansiera projektet. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt, proprieborgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Industriområde med direktanslutning till E18
  • Minsta investering 30 000 kr