Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Foredling av attraktiv handelseiendom

Utdeling av utbytte
Sverige

Invester i en handelseiendom med foredlingspotensial i en større, ekspansiv by. Både handelseiendommen og det omkringliggende handelsområdet anses å ha stort utviklingspotensial, ikke minst takket være planlagte satsinger på infrastruktur og uutnyttede byggerettigheter. God forventet avkastning i form av utbetaling av fortjeneste etter 3–5 år.

Fondamentor FastigheterFondamentor Fastigheter

Översikt

Investera i ett fastighetsbolag som planerar att förvärva och utveckla en handelsfastighet som ännu inte nått sin fulla potential.

Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till en internationell kedja med cirka 1.000 butiker runt om i Europa. Planerade infrastruktursatsningar i anslutning till fastigheten i kombination med oexploaterade byggrätter samt smartare marknadsföring förväntas bidra till en substantiell värdeökning av fastigheten inom de närmsta 3-5 åren.

Fastigheten beräknas att avyttras inom 3 – 5 år och därefter fördelas eventuellt överskott mellan investerarna och bolaget.

Enligt bolagets beräkningar kommer preferensaktiernas avkastning uppgå till 15-18 % per år under investeringen löptid, under förutsättning att fastigheten, marknaden samt övriga omvärldsfaktorer utvecklas som planerat.

Utöver egna medel kommer bolaget att löpande delfinansiera sina projekt via Tessin för att snabba på utvecklingen av portföljen. Detta projekt är första etappen inom ramen för samarbetet.

Projektets styrkor

 • Fullt uthyrd handelsfastighet med ytterligare förädlingspotential
 • Vinstdelning
 • Stabil koncernmoder

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

 • Översikt
  Fondamentor FastigheterFondamentor Fastigheter

  Översikt

  Investera i ett fastighetsbolag som planerar att förvärva och utveckla en handelsfastighet som ännu inte nått sin fulla potential.

  Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd till en internationell kedja med cirka 1.000 butiker runt om i Europa. Planerade infrastruktursatsningar i anslutning till fastigheten i kombination med oexploaterade byggrätter samt smartare marknadsföring förväntas bidra till en substantiell värdeökning av fastigheten inom de närmsta 3-5 åren.

  Fastigheten beräknas att avyttras inom 3 – 5 år och därefter fördelas eventuellt överskott mellan investerarna och bolaget.

  Enligt bolagets beräkningar kommer preferensaktiernas avkastning uppgå till 15-18 % per år under investeringen löptid, under förutsättning att fastigheten, marknaden samt övriga omvärldsfaktorer utvecklas som planerat.

  Utöver egna medel kommer bolaget att löpande delfinansiera sina projekt via Tessin för att snabba på utvecklingen av portföljen. Detta projekt är första etappen inom ramen för samarbetet.

  Projektets styrkor

  • Fullt uthyrd handelsfastighet med ytterligare förädlingspotential
  • Vinstdelning
  • Stabil koncernmoder

  Reservera andelar i projektet nu

  Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

 • Bolaget
 • Projektet
 • Teamet
 • Investeringsvillkor
 • Nyheter 8