Invester i industrilokaler

Investering i industrilokaler kan være en god måte å få avkastning på kapitalen sin på, fordi industrilokaler ofte har høyere direkte avkastning enn for eksempel boliger. Investeringer er imidlertid alltid forbundet med risiko, det gjelder også når du velger å investere i industrilokaler. Derfor er det viktig at du som søker investeringsobjekter, analyserer grundig den investeringen du planlegger å gjøre. Du kan lese anbefalinger fra andre som har valgt å investere i industrilokaler, og du kan også henvende deg til profesjonelle rådgivere. Tidligere har det vært vanskelig for private investorer å investere i industrilokaler, fordi denne typen investeringer ikke ble publisert for offentligheten. Investering i industrilokaler har ofte krevd et svært bredt kontaktnett og stor investeringskapital. I dag er dette betydelig enklere. Som privat investor kan du finne prosjekter innen mange områder. Hvis du ønsker å være aktiv i investeringen i industrilokaler, kan du lete etter en eiendom som du kan kjøpe, eller du kan lete etter crowdfunding-investeringer på de forskjellige digitale plattformene. Tessin er en tjeneste som har spesialisert seg på håndtering av eiendomsprosjekter som søker finansiering via crowdfunding. Når du som ønsker å investere i industrilokaler investerer i regi av Tessin, må du ha en konto, som er gratis. Etter registrering kan du søke blant de publiserte prosjektene. Du får informasjon om prosjektene og kan analysere investeringene du har å velge mellom. For å investere må du reservere andeler i prosjektet. Det er ikke bindende, men er en forutsetning for at du skal kunne investere i nettopp det prosjektet. Det er som regel ca. 200 plasser for private investorer per investering, og via Tessin får du regelmessig kommunikasjon fra prosjekteier. Er du interessert i å investere i industrilokaler i regi av Tessin? Les mer om hvordan det foregår her.

Les mer