Invester i eneboliger

Å investere i eneboliger trenger ikke å bli en millioninvestering. Ved hjelp av såkalt crowdfunding kan du som investor investere i eneboliger uten at det er nødvendig med en innsats i millionklassen. Tessin er en digital plattform der du som investor kan møte eiendomsselskaper som har planer om å bygge eneboliger og er på jakt etter finansiering. Som investor låner du ut kapital sammen med andre investorer til finansieringsmålet er nådd. Du får rente på kapitalen du låner ut, i henhold til vilkårene for prosjektet. Som regel er det slik at når man investerer i eneboliger, kreves det enorme investeringsbeløp fordi det ofte er svært få investorer. Når det gjelder crowdfunding, kan opptil hundrevis av investorer velge å investere i eneboliger med lavere innsats. Eiendomsselskapene får like stor finansiering, men med flere investorer. Investering i eneboliger med lavere innsats er enkelt. Du registrerer deg for en konto på en crowdfunding-side, for eksempel Tessin. De ulike plattformene ser forskjellige ut, men ved hjelp av Tessin får du som investor tilgang til en oppslagstavle der du kan lese mer om alle de aktuelle prosjektene du kan investere i. Å investere i eneboliger betyr at innsatsen din gjør det mulig å bygge flere boliger, fordi prosjektene hos Tessin ofte er i et så tidlig stadium at bankens krav om finansiering enda ikke er oppfylt. Det betyr at eiendomsprosjektet ville ha vært vanskelig å gjennomføre uten deg og de andre investorene. Når du har funnet et prosjekt du ønsker å investere i, er det opp til deg å gå gjennom materialet som finnes på Tessin. Les mer om selskapet og dets virksomhet samt hva pengene skal brukes til. Når du har vurdert om prosjektet er interessant, reserverer du andelen din. Det betyr at du gir beskjed om hvilket beløp du kan tenke deg å investere i prosjektet. Du er enda ikke bundet til å investere, men ved å reservere andeler er du fortsatt med i investeringsprosessen. I neste trinn får du ytterligere informasjon og mulighet til å gjennomføre investeringen. Gjennom Tessin kan du investere i eneboliger på en enkel, sikker og digital måte.

Les mer