Miten palvelu toimii?

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Tessiniä tarvitaan?

Markkinoilla on suuri määrä suunnitteilla olevia kiinteistöprojekteja, jotka ovat vailla rahoitusta ja samalla moni yksityinen sijoittaja etsii hyvätuottoisia sijoituskohteita. Asuntopula kasvaa, mikä osoittaa, etteivät nykypäivän rahoitusmallit riitä projektien toteuttamiseen.

Esimerkki:

Rakennuttaja suunnittelee projektia, jonka kokonaiskustannus on 10 miljoonaa EUR. Pankki hyväksyy 6 miljoonan lainan, ja loput 4 miljoonaa rakennuttajan on rahoitettava omalla pääomalla tai juniorilainoilla. Tämä on monelle rakennuttajalle ongelmallista. Vaikka pääomaa löytyisi omasta taskusta, rakennuttajilla on usein käynnissä monia muita rahoitusta kaipaavia projekteja.

Tessin auttaa silloin, kun pankin kautta hankittu rahoitus ei riitä projektin toteuttamiseen. Rakennuttaja löytää hankkeelleen rahoittajia ja sijoittajat mahdollisuuksia hyvään tuottoon – ilman korkeita lisämaksuja, monimutkaisia rakenteita, kalliita välikäsiä ja anonyymejä rahastorakenteita.

Kuinka pitkä sijoitusaika minulla tulisi olla?

Sijoituksesi kesto on sama kuin projektin kesto. Projektin kesto löytyy kunkin kohteen lisätiedoista.

Miten laina toimii?

Eri sijoituskohteiden lainoissa on eroja. Siksi on tärkeää, että sijoittaja perehtyy sijoituskohteen lisätietoihin, velkakirjaan ja yleisiin ehtoihin. Näistä sijoittaja saa ymmärryksen lainan ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista kyseiseen yhtiöön.

Yleisesti lainoja voi kuvata seuraavasti:

Lainalla on lainansaaja (projektinomistaja), mahdollisesti yksi tai useampi velkoja ja/tai pantti sekä korkeintaan 200 lainanantajaa/sijoittajaa. Näiden osapuolien lisäksi on laina-agentti, jonka tehtävänä on valvoa sijoittajien etuja. Kaikki sijoitukset yhteensä muodostavat lainan kokonaismäärän. Jokaisella sijoittajalla on prosentuaalinen oikeus lainan panttiin tai muuhun vakuuteen.

Sijoittajat antavat laina-agentille valtakirjan, joka oikeuttaa laina-agentin ajamaan sijoittajien siaa ja etuja. Laina-agentti edustaa kaikkia sijoittajia esimerkiksi takaisinmaksun laiminlyöntien, panttien realisoinnin ja muiden keskeisten asioiden osalta.

Huomioi, että laina-agentin vaikutusvalta edellyttää enemmistöpäätöksiä. Lainansaaja vastaa laina-agentin kuluista. Ehdot löytyvät velkakirjan ehdoista.

Miten lainan vakuus toimii?

Yleistä vakuuksista

Projektinomistaja eli lainanottaja voi tarjota lainaa vastaan erilaisia vakuuksia. Tessin-palvelun lainat ovat usein juniorilainoja, eli pankkilainoilla on etusija, kun vakuus realisoidaan. Etuoikeutetut osakkeet ovat vakuudettomia.

Lainojen vakuudet ovat usein joko omaisuuden panttauksen tai takauksien muodossa. Kiinnitysomaisuus tarkoittaa sitä, että lainanottaja luovuttaa tai kiinnittää kiinteistön lainanantajalle. Jos lainanottaja ei voi maksaa lainaa, lainanantaja voi myydä kiinteistön. Seuraavat ovat yleisimpiä Tessin-palvelussa markkinoitujen lainojen vakuudenmuotoja:

Kiinnitykset

Kiinteistönomistaja hakee kiinnitystä lainan vakuudeksi. Jotta kiinnitys voidaan vahvistaa, tulee lainhuudon olla kirjattuna lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinnityksestä annetaan panttikirja, joka luovutetaan lainanantajalle vakuudeksi.

Panttikirjan arvo määräytyy kiinnityksen määrän mukaan. Rahamäärä on se enimmäismäärä, jonka velkoja voi vaatia panttioikeuden perusteella. Etusija määräytyy kiinnityksen hakemispäivän mukaan. Aikaisemmin haetuilla kiinnityksillä on etusija ennen myöhemmin haettuja kiinnityksiä. Samana päivänä haetuilla kiinnityksillä on keskenään sama etusija, ellei hakemuksessa ole niiden etusijajärjestyksestä määrätty.

Jälkipantti

Jälkipantti olemassa oleviin lainoihin tarkoittaa sitä, että toisella lainanantajalla on jo kiinnitys. Jälkipantti voi tarjota paremman turvallisuuden kuin uuden kiinnityksen hakeminen, mikäli panttikirjan arvo on suurempi kuin panttioikeus. Esimerkiksi jos ensimmäisellä lainanantajalla on 100 000 euron kiinnitys, mutta velkaa on vähennetty 50 000 euroon, uudelle lainanantajalle voidaan myöntää 50 000 arvoinen jälkipantti.

Asuntolainojen vastavuoroiset kiinnitykset

Hankkeen omistajat rakentavat usein kiinteistön ja valmiin rakennuksen myy asuntoyhtiö. Kauppa rahoitetaan usein pankkilainoilla ja yhdistyksen jäsenosuuksilla, joka maksetaan rakennuksen valmistuttua. Asuntoyhdistys ei voi maksaa etukäteen, vaan antaa käänteisen (debenture) - lupauksen siitä, että projektin omistaja maksaa pankkilainan jäsenmaksujen saamisen yhteydessä. Jos lainanantaja ei maksa lainaa takaisin, lainanantaja voi myydä tulot tai kerätä sen summan, jonka asuntoyhdistys maksaa hankkeen omistajalle, kun rakennus on saatu päätökseen.

Osakeomistus

Osakeomistus tarkoittaa, että laina on pantattu vakuudeksi. Esimerkiksi jos emoyhtiöllä on laina ja tytäryrityksessä on arvopapereita, tytäryhtiön osakkeet voidaan pantata. Jos lainanottaja ei maksa lainaa, lainanantaja voi ottaa haltuunsa tytäryhtiön osakkeet ja saada lainaa vakuudeksi. Kuitenkin maksukyvyttömyystilanteessa varastomäärillä voi olla rajallinen taloudellinen arvo, koska kiinteistökiinnostuksen kohteena oleville lainanantajille, eli pankille, asetetaan etusija.

Takuu

Takuun pääasialliset muodot ovat yksinkertainen takuu ja omavelkainen takuu. Yksinkertaisen takuun tapauksessa lainanantaja voi kääntyä vain kääntyä vain lainanottajan takaajan puoleen sen jälkeen, kun lainanantaja on yrittänyt maksaa selvitystilan kautta. Omavelkainen takuu, "oma velka", tarkoittaa, että takaajalla on lainanottajan kanssa sama asema lainan takaisinmaksusta, eli lainanantaja voi kääntyä sen lainanottajan tai takaajan puoleen, jolla on rahaa.

Yrityskiinnitys

Yrityskiinnitys on vakuus, jossa lainan vakuudeksi pantataan yrityksen irtainta käyttöomaisuutta eli muuta omaisuutta kuin kiinteistöt, raha tai osakkeet. Yrityskiinnitys vahvistetaan patentti- ja rekisterihallituksessa määräsummalle ja lainanottaja saa tästä todisteena panttaustodistuksen. Kiinnitettyä omaisuutta ei ole määritetty, vaan lainanottajan omaisuuden arvo lasketaan sen mukaan, milloin se ilmenee aika ajoin.

Mitkä riskit liittyvät sijoitukseen?

Tessinin sivuilla julkaistut projektit luokitellaan usein korkean riskin kohteiksi. Kyse on usein rahoituksesta ilman vakuuksia tai kohteiden projektinomistajat ovat pienyrittäjiä, joilla on rajoitettu pääoma. Suurin osa sijoituksista, jotka julkaistaan Tessin-sivuilla ovat riskiltään sellaisia, joita pankit ja muut rahoituslaitokset eivät hyväksy. Vastaavasti myös mahdollinen tuotto on normaalia suurempi. Sijoittaja, jolla ei ole kokemusta, tulisi pyytää konsultaatiota kokeneelta asiantuntijalta ennen sijoittamista.

Projektien riskiluokka vaihtelee. Sijoittajan tulee olla tietoinen siitä, että sijoitus merkitsee aina riskiä ja sijoituksen voi menettää.

Lue lisää riskeistä. Projektikohtaiset riskit löytyvät sijoittajille lähetetystä sijoitusmateriaalista.

Miten Tessin-sivuilla markkinoidut yhtiöt tarkastetaan?

Ennen kuin projektinomistajat saavat julkaista projektinsa Tessin-sivuilla, selvitämme omistajien sekä heidän edustajiensa taustat eri viranomaisten rekistereistä, jottei projektinomistajilla ole vakavia huomautuksia tai rikoksia nimissään. Mahdolliset pienemmät huomautukset ovat esillä jokaisen projektin sijoitusmateriaalissa.

Tarvitsenko neuvonantajan ennen sijoittamista?

Mikäli sinulla ei ole kokemusta tai osaamista kiinteistösijoittamisesta, suosittelemme kysymään neuvoa kokeneelta neuvonantajalta ennen sijoittamista.

Maksanko sijoittajana välityspalkkiota?

Ei, sijoittajana et maksa lisäkuluja välityksestä tai osakkeiden hallinnosta. Projektinomistajat maksavat Tessin-palvelun käytöstä sekä vastaavat emissioon, tarjoukseen ja yrityskauppoihin liittyvistä kuluista. Emoyhtiölle tai muulle läheiselle yhtiölle voi myös aiheutua kiinteistöjen hallinnointikuluja.

Onko minulla vaikutusvaltaa sijoitukseen ja yhtiöön, johon sijoitan?

Sijoittajalla/lainanantajalla ei ole vaikutusvaltaa sijoittamassaan yhtiössä. Lainanottaja on sitoutunut noudattamaan velkakirjan ehtoja. Velkakirjojen liikkeellelaskun aikana sijoittaja antaa valtakirjan laina-agentille, joka edustaa kaikkia lainanantajia – esimerkiksi jos takaisinmaksuissa tapahtuu laiminlyöntejä. Huomioi, että laina-agentin vaikutusvalta edellyttää enemmistöpäätöksiä. Lainansaaja vastaa laina-agentin kuluista. Ehdot löytyvät velkakirjan ehdoista.

Miten seuraan sijoitustani?

Kun sijoitus on tehty, sijoittaja voi seurata projektin etenemistä Tessinin-palvelussa. Päivitysten aikaväli voi vaihdella rakennuttajien välillä, mutta normaalisti saat päivityksen neljännesvuosittain. Päivitykset ovat tiiviitä yleiskatsauksia ilman taloudellisia raportteja tai lukuja. Moni kiinteistösijoittajista kokee eduksi, että voivat käydä tutustumassa paikan päällä kiinteistöihin.

Mihin sijoitat?

Tessin tekee kiinteistösijoittamisen mahdolliseksi. Sivustolla julkaistaan ainoastaan kiinteistöaiheisia projekteja. Tällä hetkellä Tessin-palvelussa voi markkinoida ei siirrettävissä olevia velkakirjoja (suoralainoja) tai osakeyhtiöiden etuoikeutettuja osakkeita.

Miten Tessin-sivuston asiakastuki auttaa?

Tessinin asiakastuki vastaa yleisiin kysymyksiin palvelun käytöstä ja antaa teknistä tukea sivustoon liittyviin ongelmiin. Asiakastuki välittää myös projektikohtaisia kysymyksiä eteenpäin projektinomistajille.

Tessinin asiakastuki ei vastaa kysymyksiin, jotka liittyvä (a) tiettyyn projektiin tai investointiin – kaikki kysymykset lähetetään eteenpäin projektinomistajille, (b) veroihin, (c) oikeudellisiin kysymyksiin tai (d) suosituksiin koskien tiettyjä investointeja.

Sijoittaako Tessin projekteihin?

Ei, Tessin ei koskaan sijoita projekteihin.

Mikä on Tessin Premium?

Tessin Premium on verkosto sijoittajille, jotka ovat vuoden aikana sijoittaneet yli 50 000 EUR Tessin-sivuilla julkaistuihin projekteihin. Premium-sijoittajana saat 12–24 tunnin etuoikeuden projektien sopimuksiin ja toimeksiantoihin.

Kenelle siirrän sijoittamani summan?

Sijoituksen summa siirretään Zimpler Ab:n asiakasitilille, jonka kautta maksuliikenne hoituu projektinomistajien toimeksiannosta. Zimpler AB:lla on Ruotsin finanssivalvonnan lupa ja se noudattaa toiminnassaan Ruotsin maksupalvelulakia (2010:751). Yksittäisissä tapauksissa pääoma siirretään suoraan pankkisiirtona projektinomistajien yhtiötilille ilman Zimpler palvelua. Tessin ei missään tilanteissa toimi pääoman välittäjänä.

Kuinka maksusuoritukset ja takaisinmaksut maksetaan Ruotsin kruunuissa tililtä, joka ei ole ruotsalainen?

Maksusuoritus tililtä, joka ei ole ruotsalainen, maksetaan Ruotsin kruunuissa olevaan projektiin ulkomaanmaksuna IBAN- ja BIC-koodien avulla. Takaisinmaksu suoritetaan Ruotsin kruunuissa, jonka jälkeen vastaanottajan oma pankki vaihtaa summan paikalliseen valuuttaan.

Kuinka euromääräiset maksusuoritukset ja takaisinmaksut maksetaan ruotsalaiselta tililtä?

Maksusuoritus euromääräiseen projektiin maksetaan ruotsalaiselta tililtä ulkomaanmaksuna IBAN- ja BIC-koodien avulla. Takaisinmaksu suoritetaan euroissa, jonka jälkeen vastaanottajan oma pankki vaihtaa summan Ruotsin kruunuiksi.

Maksaako jäsenyys jotain?

Ei, jäsenyys on ilmainen. Kun teet kiinteistösijoituksia Tessinin kautta, saat lisäksi maksutta e-kirjan kiinteistösijoittamisesta.

Jos avaan tilin, olenko sitoutunut sijoittamaan?

Et. Rekisteröitymällä saat mahdollisuuden sijoittaa. Lisäksi saat maksutta ruotsinkielisen e-kirjan kiinteistösijoittamisesta.

Kuka vastaa sijoituksesta, markkinoinnista ja tarjouksesta?

Projektinomistaja ja projektin johtoryhmä vastaavat investoinnin kokonaisuudesta, markkinoinnista sekä tarjouksesta. Tessin tarjoaa projektinomistajille digitaalisen foorumin ja työkalun, Tessin ei vastaa investoinnin markkinoinnista ja tarjouksesta.

Tessinin sivuilla voit saada lisätietoja projekteista kysymystoiminnon kautta. Voit lähettää kysymyksiä investoinnista, yrityksestä sekä projektista suoraan projektinomistajille. Sijoittajana voit myös lähettää kysymyksesi Tessinin asiakaspalveluun, jolloin lähetämme kysymyksesi eteenpäin kyseiselle projektinomistajalle.

Mitä sijoitusprojekteja Tessin suosittelee?

Tessin ei anna suosituksia, neuvoja eikä vakuuksia sijoituskohteista. Tessin on ainoastaan foorumi, jossa sijoittajat ja projektinomistajat kohtaavat, eikä Tessinillä ole sisäpiiritietoa sijoituskohteista, projektien markkinnoinista tai tarjouksista.

Kenelle sijoittaminen Tessinin kautta sopii?

Tessinin sivuilla julkaistut projektit sisältävät yleisesti isoja riskejä. Useimmiten kyseessä on rahoitus ilman vakuuksia tai jälkipantilla. Projektinomistajat ovat usein pienyrittäjiä, joilla on rajoitetusti pääomaa. Suurin osa Tessin-sivuilla julkaistuista investoinneista ovat riskiltään sellaisia, joita pankit ja muut rahoituslaitokset eivät hyväksy. Vastaavasti myös tuotto-odotukset ovat normaalia suurempia.

Tästä syystä Tessinin sivuilla olevat sijoituskohteet soveltuvat parhaiten kokeneille ja osaaville sijoittajille. Sijoittajien, joilla ei ole kokemusta eikä osaamista tämäntyyppisistä sijoituskohteista, kannattaa aina pyytää konsultaatiota asiantuntijalta ennen sijoittamista.

Miksi en voi sijoittaa vähemmän kuin 50 000 SEK?

Projektinomistajat määrittelevät itse kunkin projektin minimisijoituksen. Sääntelyn mukaisesti Tessin kuitenkin edellyttää, että kussakin projektissa voi olla korkeintaan 200 sijoittajaa. Tessin vaatii myös, että minimisijoituksen on oltava sen verran suuri, ettei sijoittaminen houkuttele sijoittajia, joilla ei ole kokemusta tai osaamista etenkään kiinteistösijoittamisesta.

Oikeudellisia näkökohtia

Usein kysytyt kysymykset

Tessin-palvelun johto

Tessinin alusta on digitaalinen ilmoitustaulu, jonka omistaa Tessin Nordic AB (556965-9187), ja yhtiön omistaa Stronghold Invest, NFT Ventures (Bonnier News) sekä yhtiön perustajat.

Onko Tessinin ja rakennuttajan välillä olemassa yhteys?

Tessin tarjoaa teknisen alustan kiinteistösijoittamiseen. Tessin ei edusta sijoittajaa eikä rakennuttajaa. Yrityksellämme ei ole vaikutusvaltaa tai vastuusta projektinomistajista ja heidän tarjouksistaan. Tessin ei myöskään arvioi tarjouksia tai projektinomistajia, emmekä anna suosituksia sijoituskohteista, joita sivustolla julkaistaan.

Mitä Tessin tekee, ja mitä ei?

Tessin-palvelu sisältää teknisen työkalun sekä digitaalisen ilmoitustaulun, jolla rakennuttajat voivat markkinoida omaa yritystään ja projektejaan ja löytää mahdollisia sijoittajia.

Tessinin tehtävä ei ole löytää sijoittajia. Tessin ei myöskään anna neuvoja, eikä yhdistä projektinomistajia sijoittajiin muulla tavalla kuin tarjoamalla teknisen alustan. Sijoituksiin liittyvä yhteydenpito ja tiedotus käydään sijoittajan ja projektinomistajan välillä joko Tessin-sivuston ja työkalujen kautta tai niiden ulkopuolella.

Onko Tessin-palvelu rekisteröity rahoituslaitoksena?

Kyllä, Tessin on rekisteröity joukkorahoituslain (25.8.2016/734) mukaiseksi joukkorahoituksen välittäjäksi ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Ei, Tessin-palvelu sisältää ainoastaan teknisen työkalun, foorumin ja digitaalisen ilmoitustaulun.

Ei, Tessin-palvelu sisältää ainoastaan teknisen työkalun, foorumin ja digitaalisen ilmoitustaulun.