Miten laina toimii?

Eri sijoituskohteiden lainoissa on eroja. Siksi on tärkeää, että sijoittaja perehtyy sijoituskohteen lisätietoihin, velkakirjaan ja yleisiin ehtoihin. Näistä sijoittaja saa ymmärryksen lainan ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista kyseiseen yhtiöön.

Yleisesti lainoja voi kuvata seuraavasti:

Lainalla on lainansaaja (projektinomistaja), mahdollisesti yksi tai useampi velkoja ja/tai pantti sekä korkeintaan 200 lainanantajaa/sijoittajaa. Näiden osapuolien lisäksi on laina-agentti, jonka tehtävänä on valvoa sijoittajien etuja. Kaikki sijoitukset yhteensä muodostavat lainan kokonaismäärän. Jokaisella sijoittajalla on prosentuaalinen oikeus lainan panttiin tai muuhun vakuuteen.

Sijoittajat antavat laina-agentille valtakirjan, joka oikeuttaa laina-agentin ajamaan sijoittajien siaa ja etuja. Laina-agentti edustaa kaikkia sijoittajia esimerkiksi takaisinmaksun laiminlyöntien, panttien realisoinnin ja muiden keskeisten asioiden osalta.

Huomioi, että laina-agentin vaikutusvalta edellyttää enemmistöpäätöksiä. Lainansaaja vastaa laina-agentin kuluista. Ehdot löytyvät velkakirjan ehdoista.

Usein kysytyt kysymykset