Sijoita Loppuunmyytyjä rivitaloja keskeisellä sijainnilla Mälarinlaaksossa – vaihe 2

Strängnäs

Nyt voit sijoittaa Strängnäsin projektin toiseen vaiheeseen. Hankkeen ensimmäiselle vaiheelle löydettiin sijoittajat ennätysajassa aiemmin tänä vuonna! Projektin toiseen vaiheeseen kuuluu 12 rivitaloa, jotka ovat kaikki varattuja ja jotka ostajat maksavat osittain käsirahan muodossa. Projektin kestoksi arvioidaan 12–14 kuukautta.


Projektutvecklaren, som tidigare finansierat etapp 1 genom Tessin, står nu i startgroparna för att inleda byggnationen av nästa etapp. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en välkänd husleverantör för såväl etapp 1 som etapp 2.

Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Projektägaren är redo att sätta spaden i backen för etapp 2 inom de kommande veckorna.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti