Aligera Fastigheter AB • Skara

Invest in Growing rental stock in central locations

Invest in a growing rental stock of well-cared-for properties valued at SEK 190 million and located centrally in cities with high demand for housing.

Översikt

Ett investmentbolag som tidigare investerat i förnyelsebar energi planerar att utöka sitt bestånd med hyresbostäder i små och medelstora regionstäder i södra Sverige och tar nu in kapital för fortsatta förvärv. Målet är att inom 1-2 år äga hyresfastigheter för runt 500 mkr.

Investeringen löper med en preferensränta på 11 % årligen och investeraren kan lösa in sina aktier varje år från och med 2017.

Bolagets styrkor

  • Större bestånd med sund belåning
  • Årlig inlösenrätt (från 2017)
  • 11 % fast preferensränta

Capital raised in 50 days
24 090 000 SEK
Filed for bankruptcy
Number of investors
200
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
Redemption from 2017
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#16107-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account