Investor relations

Share information

-

- (-)
delayed quote
Last updated -

Share price

Heidi Wik, CEO statement

Vi har en väl definierad och genomarbetad strategi för Tessin, vilket den positiva utvecklingen är ett tydligt kvitto på. Vi ska fortsätta tillgängliggöra fastighetsmarknaden för våra investerare genom att skapa en långsiktig lönsam tillväxt genom organisk tillväxt i kärnaffären. Vi planerar också för att komplettera med nya produkter och tjänster inom fastighets- finansiering genom affärsutveckling och förvärv.