Kalifornie Fastighets AB • South East Sweden

Invest in Extensive real estate company in southern Sweden

A property company is mortgaging a property in order to undertake a planned acquisition of rental stock in South East Sweden. The loan runs over 5–12 months with the option for amortisation and it is secured by a real estate mortgage, share pledge, restricted personal guarantee and a springing mortgage.
Framsida
Framsida

Översikt

Ett fastighetsbolag som äger fastigheter med ett samlat värde om ca 145 mkr planerar att utöka fastighetsbeståndet genom förvärv av hyresfastigheter i Sydostsverige. De befintliga hyresintäkterna uppgår till ca 10,5 mkr med ett driftnetto om ca 7,8 mkr per år.

Förvärvet finansieras delvis genom att belåna en fullt uthyrd hyresfastighet i Helsingborg, vars renovering delfinansierades via Tessin under 2015. Lånet återbetalades i slutet av 2016. Teamet bakom bolaget har tidigare rest kapital via Tessin, bland annat i "Förvärv och ombyggnation i toppläge" och "Nyproduktion och ombildning i Mälardalen" som återbetalades till investerarna under 2017/2018.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr för att delfinansiera förvärv av ett hyresbestånd i Sydostsverige. Lånet löper över ca 5 - 12 mån med möjlighet till amortering efter 5 mån. Årsavkastningen uppgår till 10 % och lånet säkerställs med fastighetspant, springing mortgage, begränsad proprieborgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Befintligt fastighetsbestånd om ca 145 mkr
  • Företrädare står bakom tre återbetalda kapitalresningar via Tessin

Capital raised
15 060 000 SEK
Repaid
Number of investors
179
Investment type
Loan
Time to maturity
5–12 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18133-1

This project has been completed and is not available for reservations.