SBU Svensk Bostadsutveckling AB • Stockholm

Invest in Developer with attractive project portfolio

Invest in a property developer who is a part owner of a project profile comprising approximately 320 residential properties. The portfolio has an estimated sales value of around SEK 1.2 billion. The loan runs over approximately 6–12 months with a 10% annual return and it is secured by a personal guarantee, a surety and a restricted share pledge.
Krutviken
Krutviken

Översikt

En bostadsutvecklare innehar tillsammans med ett antal partnerbolag en projektportfölj som motsvarar ett uppskattat försäljningsvärde om ca 1,2 miljarder kronor. Projekten består framförallt av nyproducerade bostadsrättslägenheter som uppförs i bland annat Karlskrona och Stockholmsområdet.

Bolaget har i flera av sina projekt ett nära samarbete med en välrenommerade arkitekt, som till exempel ritat den svenska ambassaden i Washington och shoppingcentret Emporia i Malmö.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera pågående och planerade fastighetsprojekt. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med en årsavkastning om 10 % och säkerställs med personlig borgen, proprieborgen och begränsad aktiepant.

Projektets styrkor

  • Kort löptid
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 30 000 kr

Capital raised
5 140 000 SEK
Repaid
Number of investors
61
Investment type
Loan
Time to maturity
6–12 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#18118-1

This project has been completed and is not available for reservations.