Sens Fastighets AB • Umeå

Invest in Centrally located rental property in Umeå

A property group owns a fully leased rental property in an attractive location in central Umeå and is now seeking capital to finance continued expansion. The loan is up to 24 months with the option of amortisation. Annual return is 10% and the loan is secured by a pledge in existing property, parent company guarantee and a restricted personal guarantee.

Översikt

Fastighetskoncernen äger och förvaltar en fullt uthyrd fastighet i Umeå. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 825 kvm och omfattar bostäder och kontorslokaler. Fastigheten har ett attraktivt centralt läge och värderas till 17,2 mkr med en årlig direktavkastning om ca 9,3 %.

Koncernen har en mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och förvaltning i Umeå med omnejd.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att frigöra kapital i syfte att delfinansiera ett planerat fastighetsförvärv. Lånet löper upp till ca 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med pant i befintlig fastighet, proprieborgen samt personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Befintlig hyresfastighet
  • Personlig borgen
  • Fastighetspant

Capital raised
5 090 000 SEK
Repaid
Number of investors
99
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 24 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#19122-1

This project has been completed and is not available for reservations.