Invest in Residential project under construction on Öland

Öland

Invest in the construction of 16 co-operative housing units on Öland. The loan is over 9 - 16 months with an 11% annual return and is secured by real estate mortgage and directly enforceable guarantee.

Fasad
Fasad

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 16 radhuslägenheter på Öland. Bostäderna uppförs med havsutsikt och byggnationen inleddes i april 2018. I dagsläget är fem hus uppförda och inflyttning är planerad till våren 2019.

14 av 16 bostäder har sålts med bokningsavtal. Resterande två bostadsrätter har sålts muntligen och bokningsavtal väntas tecknas under sommaren 2018. Köparna av de 14 bostäderna har totalt erlagt bokningsavgifter om ca 4,6 mkr.

Koncernen har tidigare rest kapital via Tessin, i projektet Öländsk radby i modern tappning. Kapitalresningen avsåg delfinansiering av den första fasen i det aktuella projektet.

Bostadsutvecklaren lånar nu in ca 15 mkr, med möjlig överteckning upp till 20 mkr, för att delfinansiera slutförandet av bostadsprojektet. Lånet löper över 9 - 16 månader med 11 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 14 av 16 bostäder sålda med bokningsavtal
  • Byggnation pågår - fem hus uppförda