Invest in Construction begun on rental properties in Blekinge

Blekinge

Invest in the conversion of a commercial property to a total of 37 rental apartments. The loan is over approximately 4 –10 months with a 10% annual return and it is secured by a real estate mortgage, a surety and a personal guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare konverterar en kommersiell fastighet till totalt 37 kooperativa hyresrätter. Rivningsarbetet är genomfört och byggnationen inleddes i augusti 2018. Projektet har beviljats statligt investeringsstöd om ca 7,7 mkr, vilket tillsammans med långsiktig bankfinansiering väntas användas för att återbetala det aktuella lånet.

Efter färdigställandet kommer fastigheten hyras ut till en kooperativ hyresrättsförening för att driva seniorboende för åldrarna 65+. I dagsläget har 20 av 37 medlemskap tecknats och bostäderna planeras stå inflyttningsklara under Q2 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 10,5 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av projektet. Första resningen ägde rum under mars 2018. Lånet löper över ca 4 - 10 mån med 10 % årsränta och säkerställs med full fastighetspant, proprieborgen samt personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Beviljat statligt investeringsstöd
  • Minsta investering 30 000 kr