Invest in Construction begun on a semi-detached project in a great location for commuters

Stockholm

A property developer has started construction of 19 co-operative housing units in the south of Stockholm. The loan is for up to 12 months with a 12% annual return and is secured by real estate mortgage and directly enforceable guarantee.

Sovrum
Sovrum

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett projekt om 19 bostäder i Salem kommun, ca 30 min söder om Stockholm. Projektet byggstartade i februari 2019 och tre parhus färdigställs inom kort. I dagsläget är 10 av 19 bostäder sålda med bindande förhandsavtal.

De första bostäderna planeras vara inflyttningsklara i augusti 2019. Resterande enheter väntas tillträdas successivt i takt med färdigställandet, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna.

Bolaget lånar nu in upp till 16 mkr i en tredje kapitalresning i syfte att delfinansiera färdigställandet av projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 12 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • 10 av 19 enheter sålda med bindande avtal
  • Fastighetspant
  • Byggstartat