Invest in Properties close to the sea in southern Stockholm

Stockholm

A property developer is constructing 19 tenant-ownership units south of Stockholm. Planning permissions has been granted and ground work is due to begin shortly. The first unit is due for completion in April 2019 and occupancy will begin in the month of May. The loan runs over approximately 6–12 months with a 12% annual return and it is secured by a real estate mortgage, a restricted surety and a share pledge.

Sovrum
Sovrum

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför ett bostadsrättsprojekt bestående av 19 bostäder ca tre mil söder om Stockholm. Bygglov har beviljats och markarbetet påbörjas inom kort. Den första husleveransen är planerad till april 2019.

Inflyttning sker successivt i takt med att bostäderna färdigställs, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Belåningsgraden i projektet kan därmed begränsas, och lån i förhållande till förväntat projektvärde uppgår till ca 42 %.

Bolaget lånar nu in 12 mkr (med möjlighet till överteckning upp till 15 mkr) i en andra kapitalresning för att delfinansiera projektet. Första kapitalresningen ägde rum under maj 2018. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt, aktiepant samt begränsad proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad
  • Minsta investering 30 000 kr