Tessin Properties 1 AB • Härnösand

Invest in Tessin Properties första fastighetsförvärv

Investera i Tessin Properties första fastighetsförvärv av en befintlig handelsfastighet i Härnösand. Fastigheten är fullt uthyrd till Dollarstore med ett hyreskontrakt som sträcker sig till 30 april 2027. Lånet löper upp till 24 mån med 8 % årsränta med månatliga ränteutbetalningar. Lånet säkerställs med aktiepant samt proprieborgen från moderbolaget.

Översikt

Tessin Properties är ett digitalt fastighetsbolag inom Tessin-koncernen som erbjuder en ny typ av investeringsprodukt som genererar avkastning i form av löpande intäkter från ett växande fastighetsbestånd. Nu ges möjligheten att investera i Tessin Properties första fastighetsförvärv och få tillgång till fastighetens löpande kassaflöde. 

Förvärvet avser en handelsfastighet belägen i direkt anslutning till Härnösands centralstation med 400 m till E4. Fastigheten uppfördes 2017 och är idag fullt uthyrd till Dollarstore med ett hyreskontrakt som löper till 30 april 2027. Fastigheten har värderats till ca 37 mkr (värdetidpunkt april 2021) och genererar ett driftnetto om 2 470 000 kr per år. Det löpande kassaflödet från hyresintäkten möjliggör ränteutbetalningar på månatlig basis varav den första utbetalningen sker 31 jan 2022.

Tessin Properties lånar nu in 17 mkr för att möjliggöra förvärvet av fastigheten. Lånet löper upp till 24 mån med 8 % årsränta och säkerställs med aktiepant samt proprieborgen från moderbolaget.

Investeringens styrkor

  • Fullt uthyrd fastighet
  • Månatliga ränteutbetalningar
  • 8 % årsränta

Capital raised in 1 day
17 080 000 SEK
Number of investors
88
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 24 mån
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#21185-1

This project has been completed and is not available for reservations.