BROS Hallinnointi Oy • Turku • Finland

Invest in Acquisition of residential property in central Turku

A Finnish real estate group with an existing property portfolio worth approximately EUR 55.5 million is now seeking to borrow capital for further expansion. The acquisition concerns 15 centrally located apartments in Åbo. The loan runs for up to 24 months with biannual interest payments. The annual return amounts to 8% and the loan is secured by a second mortgage in properties and a directly enforceable guarantee.

Översikt

Fastighetskoncernen är en finsk koncern som äger och förvaltar bostäder i Finland. Koncernen äger totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på centrala lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Koncernen arbetar nu för fortsatt expansion med fokus på att utöka förvaltningsportföljen. Bolagsgruppen planerar bland annat ett förvärv av 15 mindre bostadslägenheter som ska uppföras centralt i Åbo med avsikt att hyra ut dem långsiktigt. De aktuella bostäderna ligger ca tio min från centrum.

Bolaget lånar nu in upp till 750 TEUR för att delfinansiera förvärvet av de 15 lägenheterna i Åbo. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med andrahandspant i fullt uthyrda bostäder samt proprieborgen från bolag med totala tillgångar om ca 9 MEUR och en belåning om ca 3 %.

Projektets styrkor

  • Pant i 24 befintliga bostäder
  • Koncern med bestånd om ca 55,5 MEUR
  • Halvårsvisa ränteutbetalningar

Capital raised
609 000 EUR
Repaid
Country
Finland
Number of investors
89
Investment type
Loan
Time to maturity
24 months
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
3 000 EUR
Loan number
#19111-1

This project has been completed and is not available for reservations.