Smala Sundet • Örebro

Invest in Sold out industrial premises in Örebro

A property developer is building a total of 24 industrial units in co-operative ownership in an industrial area in Örebro. The investment is over 6 - 12 months with a return of 12%.

Översikt

Ett fastighetsbolag med inriktning mot industrifastigheter bygger moderna industrilokaler i BRF-format. Bolagets affärsidé är att projektera och utveckla flexibla industrilokaler till ett lågt marknadspris med småföretagare som målgrupp.

Bolaget uppför 24 bostadsrättslokaler i Bettorps Industriområde i Örebro, en region med lång tradition som logistikcentrum. I området finns en välutvecklad infrastruktur med Nordens logistiska järnvägspunkt, samt de stora vägarna E18 och E20 som passerar genom regionen.

Bygglov för projektet har beviljats och markarbeten påbörjas under sommaren. Bolaget har tecknat ett entreprenadkontrakt med ADIB Industribyggen AB, en väletablerade aktör inom industrifastighetssegmentet.

Bolaget lånar nu in 16 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper över 6 - 12 mån med 12 % årsränta. Lånet säkerställs med aktiepant, proprieborgen, pant i revers samt personlig borgen från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Slutsålt projekt
  • Bankfinansiering beviljad
  • Kort löptid 6 - 12 månader

Capital raised
16 100 000 SEK
Repaid
Number of investors
97
Investment type
Loan
Time to maturity
6 - 12 months
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#17118-1

This project has been completed and is not available for reservations.