Invest in Sold-out housing in Huddinge

Stockholm

A property developer is constructing a residential project consisting of four semi-detached houses in Segeltorp. All units have been sold with binding advance agreements. The loan runs for up to approximately 18 months with 9% annual interest and it is secured by a first mortgage in real estate properties, a surety and a share pledge.

Översikt

En bostadsutvecklare som bedriver nyproduktion i tätbebyggda villaområden i Stockholm uppför nu fyra bostäder i Segeltorp, ca 30 minuter från Stockholms city. Projektet omfattar parhuslägenheter om 125 kvm som är slutsålda med bindande förhandsavtal. Markarbetet väntas påbörjas under Q3 2019 och inflyttning planeras ske under Q3 2020.

Teamet bakom bolaget har lång erfarenhet av bostadsutveckling och har tidigare genomfört nyproduktion i Segeltorp. I det aktuella projektet har projektägaren erlagt egen insats om totalt 7,2 mkr vilket innebär att belåningsgraden kan begränsas till ca 47 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera byggnationen av projektet. Lånet löper upp till 18 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheter, aktiepant samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Slutsålt projekt
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad