Invest in Property company with pre-sold projects

Växjö

A property developer is seeking capital to finance continued business expansion. The developer has an ongoing residential property project for which over 80% of all units are sold with binding advance agreements. The loan runs for over approximately 10–18 months with a 10% annual return and it is secured by a real estate mortgage, a surety and a restricted personal guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare verksam inom nyproduktion, förvaltning och utveckling av fastighete har sedan start uppfört flera fastighetsprojekt i södra Sverige och har nu flertalet nyproduktionsprojekt i pipen.

Pågående bostadsrättsprojekt är belägna i Småland och över 80 % av bostäderna är sålda med bindande förhandsavtal. Projekten väntas stå klara under Q3 2019 respektive Q1 2020 och intäkterna utgör medel för att återbetala lån enligt erbjudande.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera planerade bostadsprojekt. Lånet löper över ca 10 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Full fastighetspant
  • Över 80 % sålt med bindande avtal
  • Minsta investering 20 000 kr