Bostadsrättsföreningen Nackasjöstaden • Stockholm

Invest in Lakeside homes in Nacka – second capital raising

Invest in a residential housing project in the popular neighbourhood of Boo in Nacka Municipality. Planning permission has been granted and construction began in June 2017. The investment runs over 12–14 months with a 10% annual return.

Översikt

En bostadsutvecklare verksamt i Stockholmsområdet uppför bostadsrätter i Nacka i Stockholm. Under 2016 omsatte bolaget 40 mkr och prognostiserar en omsättning om ca 70 mkr under 2017.

Bolaget reste kapital under mars 2017 via Tessin för att finansiera den första fasen i projektet. Delfasen bestod av att tillträda fastigheterna, utföra markarbete samt inleda byggnationen. Fastigheterna är nu tillträdda och samtliga markarbeten är slutförda.

Bolaget genomför nu en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av åtta lägenheter och två komplementhus och lånar in ca 13 mkr. Investeringen har en löptid om ca 12 – 14 månader med 10 % årlig avkastning och säkerställs med fastighetspant, andrahandspantsättning av aktier samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Projektet är långt gånget
  • Gediget track-record med projekt i attraktiva lägen
  • Pant i fastighet

Capital raised
13 100 000 SEK
Repaid
Number of investors
151
Investment type
Loan
Time to maturity
12–14 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#17121-1

This project has been completed and is not available for reservations.