Invest in Homes by the archipelago in Saltsjö-Boo

Nacka

Invest in the construction of 15 tenant-ownership units just outside central Stockholm. The investment offers a 10% annual return with repayment after 12 –18 months.

Framsidan
Framsidan

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 15 bostäder i Nacka, strax utanför centrala Stockholm. Projektet består av två etapper, där den första etappen omfattar tio bostadsrätter som är under produktion. I den andra etappen planeras fem bostadsrätter att byggas. Byggnation av etapp 1 påbörjades under juni 2017 och bostäderna väntas stå inflyttningsklara i augusti 2018.

Koncernen har tidigare rest kapital via Tessin - Sjönära hem i Nacka samt Sjönära hem i Nacka - kapitalresning 2 för att delfinansiera första etappen av projektet. Bolaget har nu fått möjlighet att förvärva grannfastigheten och vill därför utöka BRF:en med ytterligare fem enheter. Bygglov för etapp 2 har vunnit laga kraft och byggnationen väntas påbörjas under hösten 2018.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att delfinansiera förvärv samt byggnation av etapp 2 i projektet. Investeringen har en löptid om ca 12 – 19 månader med 10 % årlig avkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, proprieborgen samt personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Byggnation pågår
  • Personlig borgen