Invest in Renovation of a property from the turn of the century

Repaid
Helsingborg

Invest in a rental property with low leverage in central Helsingborg, built in 1883. The property is currently undergoing renovation and some of the office space is being converted into apartments. The investment is secured by share pledge in the company that owns the property and guarantee undertakings from group companies with properties in Växjö.

Fastigheten i Helsingborg
Fastigheten i Helsingborg

Översikt

Ett fastighetsbolag tar in kapital till en pågående fastighetsrenovering i centrala Helsingborg. Renoveringen omfattar bland annat stambyte, byte av kök och badrum samt omvandling av kontorsytor till lägenheter. Kapitalet från det lån som marknadsförs via Tessin kommer att användas till att installera hiss i fastigheten samt andra standardhöjande åtgärder.

Projektets styrkor

  • Kort löptid - 11 månader
  • Lågt belånad fastighet i centrala Helsingborg
  • Lånet säkerställt genom aktiepant och proprieborgen