Invest in Conversion of 1920s property

Upplands-Bro

A property developer is converting a former country estate house into rental properties in Upplands-Bro. Planning permission has been granted and construction will commence in Q2 2019. The loan runs for up to 12 months with 10% annual interest and it is secured by a real estate mortgage and a surety.

Kök
Kök

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat en herrgård i Upplands-Bro i syfte att bygga om den befintliga fastigheten till hyresrättsbostäder. Fastigheten förvärvades för ca 8,5 mkr och tillträddes under våren 2019. Bygglov har beviljats och renoveringsarbetet påbörjas inom kort.

Fastigheten värderas till ca 24 mkr efter färdigställandet och belåningsgraden uppgår till ca 75 %. Till förmån för det aktuella projektet pantsätts även en befintlig hyresfastighet i Bromma, som värderas till ca 50 mkr med en belåning på ca 80 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet i Upplands-Bro samt mindre renoveringsarbeten på hyresfastigheten i Bromma. Lånet löper upp till 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Moderbolagsborgen
  • Naturnära område med goda kommunikationer