DSF Fastigheter • Gothenburg

Invest in Conversion of property dating from the turn of the century

A property developer is converting a rental property in central Gothenburg into 13 tenant-ownership units. The renovation is in full swing and 10 out of 13 apartments have already been completed. The investment is over approximately 6–18 months with the option for amortisation. The annual return is 11% and the loan is secured by a real estate mortgage, surety and share pledge.
Matsal
Matsal

Översikt

En fastighetsutvecklare ombildar en hyresfastighet till totalt 13 bostadsrätter. Byggnationen påbörjades under våren 2017 och i dagsläget är 10 av 13 bostäder färdigställda. Resterande tre lägenheter planeras stå klara vid årsskiftet 2018/2019 och därefter kvarstår renovering av gemensamma utrymmen. Projektet väntas slutföras under Q3 2019.

Fastigheten byggdes år 1885 och är belägen i centrala Göteborg. Kommunikationerna i området är goda med flera buss- och spårvagnslinjer.

Bolaget lånar nu in upp till 11,5 mkr för att refinansiera ett tidigare lån som förmedlats via Tessin. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med möjlighet till amortering efter 6 mån. Den årliga avkastningen uppgår till ca 11 % och lånet säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Byggnation långt framskriden
  • Minsta investering 40 000 kr

Capital raised
11 600 000 SEK
Repaid
Number of investors
154
Investment type
Loan
Time to maturity
6–18 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
40 000 SEK
Loan number
#18136-1

This project has been completed and is not available for reservations.