Framfast Sverige AB • Strängnäs

Invest in Sold out terraced houses in the heart of the Mälaren Valley – Stage 2

We are now accepting investments for the second stage of a project in Strängnäs that was fully signed for earlier this year in record time! Stage two consists of 12 terraced houses in tenant-ownership for that are all reserved and will be partially paid for through the submission of deposits by the buyers. The project term is estimated to be 12–14 months.

Projektutvecklaren, som tidigare finansierat etapp 1 genom Tessin, står nu i startgroparna för att inleda byggnationen av nästa etapp. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en välkänd husleverantör för såväl etapp 1 som etapp 2.

Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Projektägaren är redo att sätta spaden i backen för etapp 2 inom de kommande veckorna.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti

Capital raised
5 200 000 SEK
Repaid
Number of investors
31
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
12–14 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#16104-1

This project has been completed and is not available for reservations.