Framfast Sverige AB • Strängnäs

Invest in Sold-out terraced houses in the middle of the Mälaren Valley - Stage 1

Invest in the first stage development of a terraced housing project in tenant-ownership form in Strängnäs. The project consists of 11 terraced houses which have all been reserved and partially paid for through the submission of deposits by the buyers. Project duration is estimated to be 12–14 months.

En fastighetsutvecklare står i startgroparna för att inleda byggnationen av etapp 1 i det som kallas Brf Kilgaveln. Projektägaren har köpare till samtliga radhus genom förhandsavtal och köparna har även erlagt handpenning. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en husleverantör. Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Bygglov har utfärdats och projektägaren är redo att sätta spaden i backen inom kommande veckor.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti

Capital raised
5 080 000 SEK
Repaid
Number of investors
35
Investment type
Preferred stock
Time to maturity
12 –14 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#16101-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account