Invest in Semi-detached houses with sea view in the Stockholm Archipelago

Stockholm

Invest in the construction of four architect-designed semi-detached houses and four smaller complimentary houses in popular Värmdö just outside Stockholm.

Vind
Vind

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför sex bostadsrätter med premiumkänsla på populära Värmdö i Stockholms skärgård. Bolaget grundades 2014 och under första verksamhetsåret såldes bostäder till ett värde av 24 miljoner kronor.

Projektet består av fyra parhus och fyra fristående ”minivillor”, totalt 12 bostäder. Bostäderna uppförs i två etapper om två parhus och två minivillor i taget, och byggstart av etapp 1 skedde under hösten 2016. Byggstart av etapp 2 kommer att ske under våren/sommaren 2017.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 10 mkr i lån till bostadsrättsföreningen för att delfinansiera färdigställandet av projektet, med aktiepant i bolaget som äger fastigheten samt proprieborgen från ägarbolaget. Lånet löper på 11 månader med 10 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge vid vattnet
  • Första etappen slutsåld
  • Kort löptid på 11 månader