Invest in Small apartments in Haninge – second stage

Stockholm

Invest in a property developer with a project in Haninge in southern Stockholm which is comprised of 78 smaller residential units in two stages.

Översikt

Ett fastighetsbolag som producerar små, yteffektiva och prisvärda bostäder har inlett ett projekt i den nya stadsdelen Vegastaden i Haninge där 78 bostadsrätter ska uppföras.

Projektet innefattar två etapper med bostäder om 1 - 3 RoK ca 400 m från pendeltågstationen, med planerad inflyttning under sommaren 2019. Försäljningen av båda etapperna har påbörjats och bostäderna säljs med bindande förhandsavtal.

Bolaget har tidigare gjort emissioner via Tessin och har ett stort antal preferensaktieägare. Den aktuella emissionen avser preferensaktier i moderbolaget om ca 6 mkr, med en årlig avkastning om 12 % och har en löptid på ca 31 månader.

Projektets styrkor

  • Stor andel sålda med bindande förhandsavtal
  • 12 % årlig avkastning
  • Minsta investering 30 000 kr