Invest in Tessins Låneportfölj 2019:1

2019:1

Tessin lanserar nu en ny produkt och erbjuder möjligheten att investera i en portfölj bestående av 14 befintliga lån, säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2019 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 7,5 %.

Interested in this project? Register an account or Login to learn more it.

Register account