Invest in Tessins Låneportfölj 2019:1

2019:1

Tessin lanserar nu en ny produkt och erbjuder möjligheten att investera i en portfölj bestående av 14 befintliga lån, säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2019 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 7,5 %.

Översikt

Tidigare har det krävts ett större investeringskapital för att bygga en diversifierad låneportfölj via Tessin plattform. Nu gör vi det möjligt att uppnå samma diversifiering även för mindre investeringar och lanserar den nya produkten Tessins Låneportfölj.

Först ut är en låneportfölj bestående av 14 likaviktade befintliga lån säkerställda med fastighetspant, med varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper, spridda geografiska placeringar samt av varandra oberoende låntagare.

I praktiken innebär en investering i låneportföljen att du som investerare köper andelar av befintliga lån från Tessin Nordic AB (publ) som i sin tur köpt dem från en kapitalpartner som byggt upp låneportföljen under 2019. Som investerare övertar du i samband med köpet andelar av portföljens underliggande lån, inklusive upplupna räntor, kapitalbelopp samt kreditrisk. Låneportföljens årsavkastning beräknas uppgå till ca 7,5 %, beräknat efter avgifter men före eventuella kreditförluster och dröjsmålsräntor.

Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, ev amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning.

Investeringsmålet uppgår till 10 mkr med möjlighet till överteckning upp till 14 mkr och årsavkastningen beräknas uppgå till ca 7,5 %.

Portföljens styrkor

  • Lån säkerställda med fastighetspant
  • Diversifierad låneportfölj
  • Löpande återbetalning