Åhus Invest 2 i kvadrat AB • Kristianstad

Invest in Expansion av slutsålt parhusprojekt i Åhus

En fastighetsutvecklare utökar nu ett befintligt parhusprojekt genom förvärv av närliggande mark där ytterligare ett parhus kommer att uppföras. Efter expansionen kommer projektet omfatta sex parhus med totalt 12 bostäder där samtliga enheter är sålda. Lånet löper upp till 10 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare utökar ett befintligt slutsålt parhusprojekt i Åhus, strax utanför Kristianstad. Expansionen innefattar förvärv av angränsande mark med syfte att uppföra ytterligare ett parhus vilket får projektet att omfatta sex parhus med totalt 12 bostäder. Markarbete och gjutning av plattor är färdigställt för de fem första parhusen och löpande leverans och montering av stommarna har påbörjas.

Förvärvet av den tillkommande marken genomförs inom kort och tillträde av parhusen beräknas till mars-augusti 2021. Fastigheterna värderas till ca 38 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt oktober 2020) och i dagsläget har ca 26,3 mkr investerats i projektet. Teamet bakom projektet har lång erfarenhet och har uppfört ett liknande parhusprojekt som återbetalades till investerarna i juni 2020.

Bolaget lånar nu in upp till 7,55 mkr för att delfinansiera förvärvet av den tillkommande marken och dess bostäder samt delfinansiera färdigställandet av den pågående byggnationen. Den aktuella resningen är det sista lyftet i ett byggkreditiv bestående av totalt fem lyft under 2020. Lånet löper upp till 10 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Försäljningsgrad 100 %
  • En återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised
7 670 000 SEK
Repaid
Number of investors
98
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 10 mån
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20133-7

This project has been completed and is not available for reservations.