Vänersborgsbyggarna Barkskeppet AB • Vänersborg

Invest in Lokalanpassning för långsiktiga hyresgäster

Investera i upprustningen av en kommersiell lokal i centrala Vänersborg. Fastighetsägaren är väletablerad i området och äger ett bestånd värderat till ca 137 mkr med hög uthyrningsgrad. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa amorteringar samt 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant.

Översikt

Ett etablerat fastighetsbolag äger och förvaltar bostäder och lokaler främst i Vänersborg, ca 10 km norr om Trollhättan. Låntagaren har varit verksam sedan 1992 och förvaltar idag ett bestånd värderat till ca 137 mkr.

Den aktuella fastigheten har ett attraktivt läge i centrala Vänersborg och i nuläget genomförs hyresgästanpassningar som väntas färdigställas senast 2021. Hyreskontrakt fram till 2027/2028 har tecknats med hyresgäster som Friskis & Svettis och ett Racketcenter om 1950 kvm. Fastigheten har värderats till ca 37 mkr (värdetidpunkt januari 2020) med en direktavkastning om ca 10 %. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 5,3 mkr som beräknas öka under 2020/2021 i samband med färdigställandet av hyresgästanpassningarna.

Bolaget lånar nu in upp till 2,2 mkr för att förbättra likviditeten under ombyggnationen av fastigheten. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa amorteringar och 7 % årsränta samt säkerställs med fastighetspant

Investeringens styrkor

  • Löpande amorteringar
  • ca 10 % direktavkastning
  • Minsta investering 30 000 kr
Capital raised
2 310 000 SEK
Repaid
Number of investors
31
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 24 mån
Annual target for return
7 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#20140-1

This project has been completed and is not available for reservations.