Atty Construction AB • Helsingborg

Invest in Fastighetskonvertering i expansivt område

En fastighetsutvecklare genomför anpassning av en befintlig industrifastighet utanför Helsingborg. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare äger en befintlig industrifastighet utanför Helsingborg. Bolaget genomför en hyresgästanpassning för en av de befintliga hyresgästerna som bedriver restaurangverksamhet. De nuvarande hyresgästerna utgörs av bl.a. butiker, ett café samt ett fåtal bostäder och fastigheten ligger inom gångavstånd från kollektiva kommunikationer. Det årliga driftnettot uppgår i dagsläget till ca 5,4 mkr vilket gör att fastigheten innan färdigställandet av hyresgästanpassningen genererar en direktavkastning på ca 8,7 %. Fastigheten värderades till ca 62 mkr i befintligt skick vid värderingstillfället i maj 2019 och då anpassningen är klar beräknas värdet uppgå till ca 70 mkr.

Bolaget genomför nu en tredje kapitalresning om upp till 5 mkr för att finansiera fortsatt ombyggnation och hyresgästanpassning av fastigheten. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med pant i fastighet samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Utvecklingsområde
  • Ca 8,7 % direktavkastning

Capital raised
5 100 000 SEK
Repaid
Number of investors
1
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 18 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
100 000 SEK
Loan number
#20145-1

This project has been completed and is not available for reservations.