Norsvik Development Oy • Vichtis • Finland

Invest in Utökning av radhusprojekt med bottenpant

Ett fastighetsbolag utökar ett befintligt projekt med 12 lägenheter i Vichtis, en kommun i nordvästra delen av Storhelsingfors. Lånet löper upp till 8 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, proprieborgen samt aktiepant i bostadsaktiebolaget.

Översikt

Ett finskt fastighetsbolag planerar att genomföra ett nytt markförvärv i Vichtis, strax norr om Helsingfors, inför byggnation av 12 lägenheter. Bolaget har redan påbörjat byggnationen av liknande lägenheter på fastigheten bredvid och planerar att utöka det projektet med ytterligare ett radhus. Marken köptes i oktober 2020 för ca 215 000 € och tillträds i slutet av december.

Bygglov är inskickat och markarbetet planeras starta i januari 2021. Projektets marknadsvärde har uppskattats till ca 3,25 MEUR i färdigställt skick (mäklarens uppskattning i november 2020) och vinstmarginalen väntas uppgå till ca 28,5 %. Husen byggs av KNAUF Prefab Constructions -moduler vilket gör att produktionstiden är kort, ca 2-3 månader.

Bolaget lånar nu in upp till 800 000 € för att finansiera markförvärvet samt delfinansiera byggnationen. Återbetalningen sker genom bankens byggkreditiv som redan är beviljat och som betalas ut när ca 80 % av byggnationen är klart. Lånet löper upp till 8 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, proprieborgen samt aktiepant i bostadsaktiebolaget.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • Beviljat byggkreditiv
  • Vinstmarginal om 28,5 %


Capital raised in 13 days
802 800 EUR
Repayment postponed
Country
Finland
Number of investors
119
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 8 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
4 000 EUR
Loan number
#20244-1

This project has been completed and is not available for reservations.