Skurup Invest i Kvadrat AB • Skurup

Invest in Försålda bostäder med påbörjat markarbete

En fastighetsutvecklare uppför nu ett bostadsprojekt i utkanten av centrala Skurup. Markarbetet pågår och av de totalt 28 bostäderna har 13 sålts med förhandsavtal och ytterligare 8 har bokats. Lånet löper upp till 13 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt aktiepant.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare bygger nu 28 bostäder i utkanten av centrala Skurup. Första etappen består av 14 bostäder med mellan ett till två RoK där 13 bostäder är sålda med förhandsavtal. I den andra etappen är 8 av 14 bostäder bokade. Markarbetet är pågående och pålning påbörjas inom kort. Färdigställandet av de två etapperna är beräknat till september 2021 resp. februari 2022.

Projektet värderas till ca 27,4 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt mars 2020). Teamet bakom projektet är erfarna fastighetsutvecklare som tidigare rest kapital via Tessin, varav ett parhusprojekt som återbetalades till investerarna i juni 2020.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggkreditiv bestående av ett flertal lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 13 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt aktiepant.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • 13 av 14 enheter sålda i första etappen
  • En återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised in 5 days
5 020 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
81
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 13 mån
Annual target for return
8 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#20206-2

This project has been completed and is not available for reservations.