Kolfast Holding AB • Stockholm

Invest in South-facing houses with terraces in Vallentuna

Invest in the contsruction of 23 co-operative housing units in a lakeside location. The loan is over 10 - 18 months with a 10% annual return and is secured by real estate mortgage, share pledge and parent company guarantee.
Terrass
Terrass

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu 12 bostadsrätter norr om Stockholm. Fastigheterna har tillträtts och bygglov har vunnit laga kraft. Byggnationen väntas starta under hösten 2018 och inflyttning är planerad till Q2 2019. Försäljningen inleddes i november 2017 och i dagsläget är 75 % av lägenheterna sålda med bindande förhandsavtal.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin i projektet Parhus med havsvy i Stockholms skärgård. Lånet återbetalades i november 2017 och samtliga bostäder färdigställdes under våren 2018.

Bolaget lånar nu in upp till 13 mkr för att delfinansiera uppförandet av bostadsrätterna. Lånet löper över 10 - 18 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • 75 % sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant
  • Återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised
13 160 000 SEK
Repaid
Number of investors
140
Investment type
Loan
Time to maturity
10–18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#18113-1

This project has been completed and is not available for reservations.