Framfastgruppen AB • Strängnäs

Invest in Pre sold terraced houses by Lake Mälaren

Invest in the construction of twelve tenant-ownership units in Strängnäs. Planning permission has been granted and five units have already been sold with binding advance agreements. The developer has previously raised capital via Tessin and five projects have been repaid thus far. The loan runs for up to approximately 18 months with 10% annual interest and it is secured by a real estate mortgage, a surety, a share pledge and a springing mortgage.

Översikt

En fastighetsutvecklare genomför nu ett bostadsprojekt i Strängnäs om tolv bostadsrätter. Bygglov har beviljats och försäljningen startade i slutet av mars 2019. I dagsläget är fem enheter sålda med bindande förhandsavtal och ytterligare en bostad är bokad. Markarbetet planeras starta innan sommaren 2019 och samtliga bostäder väntas stå inflyttningsklara under sommaren 2020.

Koncernen har tidigare genomfört ett antal bostadsprojekt i Mälardalen varav ett flertal har delfinansierats via Tessin. Hittills har fem projekt om totalt ca 64 mkr återbetalats och resterande projekt löper på enligt plan.

Bolaget lånar nu in upp till 17 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen, aktiepant och springing mortgage.

Projektets styrkor

  • Fem återbetalda kapitalresningar
  • Fastighetspant
  • Ca 50 % sålt

Capital raised
17 090 000 SEK
Repaid
Number of investors
160
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 18 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19120-1

This project has been completed and is not available for reservations.