AlexBella Bostäder 5 AB • Nykvarn

Invest in Hyresrätter under byggnation i Nykvarn

Investera i uppförandet av 24 hyresrätter med gångavstånd till Nykvarn station. Lånet löper upp till ca 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu hyresbostäder i Nykvarn ca 30 min söder om Stockholm. Projektet omfattar 24 hyresrätter fördelat på åtta parhus och åtta Attefallshus. Markarbetet är färdigställt och fyra av åtta parhusgrunder är klara för husresning. Två hus har redan monterats på plats och beräknas vara färdigställda inom några månader. Resterande sex parhusstommar levereras löpande mellan mars-maj 2020.

Tolv lägenheter beräknas vara inflyttningsklara i augusti 2020 och resterande tolv enheter under december 2020. Projektet värderas i färdigställt skick till ca 67 mkr med en belåningsgrad om ca 69 %. Utöver det aktuella projektet har teamet bakom bolaget stått bakom en tidigare kapitalresning via Tessin, Slutsålda parhus i Nykvarn, som återbetalades till investerarna under vintern 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 13 mkr i en tredje, planerad kapitalresning för att färdigställa projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Stomresning pågår
  • Återbetald kapitalresning via Tessin
  • Hög efterfrågan på hyresrätter i området
Capital raised in 1 day
13 100 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
62
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 12 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20150-1

This project has been completed and is not available for reservations.