AlexBella Bostäder 5 AB • Nykvarn

Invest in Nyproduktion med centrumnära läge

Investera i uppförandet av 24 hyresrätter i Nykvarn söder om Stockholm. Lånet löper upp till ca 16 mån med 12 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, andrahandspant i aktier samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu hyresbostäder i Nykvarn ca 30 min söder om Stockholm. Projektet omfattar 24 hyresrätter fördelat på åtta parhus och åtta Attefallshus med gångavstånd till Nykvarn station. Projektet värderas i färdigställt skick till ca 67 mkr med en belåningsgrad om ca 69 %.

Markarbeten samt pålning pågår och VVS kopplingar samt vägarbeten har färdigställts. Husen planeras levereras och uppföras löpande från mitten av oktober fram till våren 2020. Samtliga enheter beräknas stå inflyttningsklara i september 2020 då lånet planeras att refinansieras genom ett långsiktigt banklån.

Bolaget lånar nu in 15 mkr med möjlighet till överteckning upp till 20 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av det aktuella projektet. Lånet löper upp till 16 mån med 12 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, moderbolagsborgen samt andrahandspant i aktier.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Hög efterfrågan på hyresrätter i området
  • Team med 15 års branscherfarenhet

Capital raised in 9 days
15 070 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
167
Investment type
Loan
Time to maturity
16 mån
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19145-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account