Brf Kaptensbryggan • Uddevalla

Invest in Centrala bostäder med byggnation i slutfas

Investera i byggnationen av två hus omfattande totalt 25 bostadsrätter i centrala Uddevalla. Lånet löper upp till 9 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs genom fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett projekt med totalt 25 bostadsrätter i centrala Uddevalla. Projektet består av två etapper där det första huset omfattande 11 bostäder har slutbesiktats och det interiöra arbetet i det andra huset omfattande 14 bostäder är påbörjat. Tillträde till samtliga bostäder beräknas till april/maj 2021. Totalt är 17 av 25 bostäder sålda med förhandsavtal.


Projektet värderas till ca 45 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt november 2020) med en beräknad vinstmarginal på ca 18,5 %. I dagsläget har ca 44,7 mkr investerats i projektet genom färdigställande av den första huskroppen samt långt gången byggnation av den andra. Den första resningen i projektet återbetalades till investerarna i december 2020.

Bolaget lånar nu enligt plan in upp till ca 12 mkr i en femte och sista kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av byggnationen. Lånet löper upp till 9 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant, proprieborgen och begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 17 av 25 enheter sålda
  • En återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised
12 140 000 SEK
Repaid
Number of investors
95
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 9 mån
Annual target for return
12 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20175-5

This project has been completed and is not available for reservations.