Invest in Nybyggda bostäder med centralt läge

Lån 3
Uddevalla

Investera i byggnationen av två hus omfattande totalt 25 bostadsrätter i centrala Uddevalla. Stomresning av det första huset pågår och inflytt beräknas till Q2 2020. Lånet löper upp till 15 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs genom fastighetspant och proprieborgen.

Interested in this project? Register an account or Login to learn more it.

Register account