Invest in Moderna lägenheter mitt i Uddevalla

Lån 2
Uddevalla

Investera i upprättandet av 25 bostadsrätter i Uddevalla. Markarbete samt grund är färdigställt och den första etappen beräknas stå klar för inflytt under Q1 2020. Lånet löper upp till 15 månader med 12 % årsavkastning och säkerställs genom fastighetspant, proprieborgen och aktiepant.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett projekt med 25 bostadsrätter i två etapper vid centrum i Uddevalla. Bygglov har beviljats och markarbete samt gjutning av grund är färdigställt. Försäljningen är påbörjad och inflytt för den första etappen är beräknad till det första kvartalet 2020. Tillträde till etapp 2 väntas ske vid årsskiftet 2020/2021.

Teamet har tidigare genomfört en första kapitalresning via Tessin i projektet Bostadsrätter centralt i Uddevalla för att finansiera de första faserna av projektet. Den sista delfasen bestod av att genomföra gjutning av grund samt påbörjad resning av huskroppen, vilket nu är i sitt slutskede.

Enligt plan genomförs nu en andra kapitalresning på 8 mkr för att delfinansiera fortsatt byggnation av projektet. Lånet löper upp till 15 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Centralt läge
  • Pågående stomresning