Xoel Skövde AB • Skövde

Invest in Trampolinpark med pågående stomresning

Investera i uppförandet av en kommersiell fastighet anpassad för en trampolinpark, padel och gym. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu en kommersiell fastighet anpassad för trampolinpark, padelhall och gym i ett välbesökt handelsområde i utkanten av Skövde. Hyreskontrakt med 12-15 års löptid har tecknats för 100 % av lokalytan. I dagsläget pågår stomresning samt takläggning och hittills har ca 38 mkr investerats i projektet genom bl.a. markarbete, grund och stommar. Trampolinparken väntas tillträdas i mars 2021 och resterande delar i augusti 2021.

Fastighetens marknadsvärde i färdigställt skick beräknas uppgå till ca 160 mkr (värdetidpunkt november 2020) med en vinstmarginal på ca 25 %. Teamet bakom projektet har genomfört fyra kapitalresningar via Tessin där det senaste var ett liknande projekt. De tre första resningarna med ett totalbelopp på ca 46 mkr har återbetalats till investerarna. Moderbolaget, som ställer proprieborgen, redovisade en balansomslutning på ca 140 mkr med en soliditet på 88 % per bokslutet 2020-04-30.

Bolaget lånar nu in upp till 16 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av byggnationen. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Långa hyreskontrakt
  • Tre återbetalda kapitalresningar via Tessin

Capital raised
16 010 000 SEK
Repaid
Number of investors
127
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 12 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20258-2

This project has been completed and is not available for reservations.