Xoel Skövde AB • Skövde

Invest in Trampolinpark med 100 % uthyrningsgrad

Investera i uppförandet av en kommersiell fastighet anpassad för en trampolinpark, padel och gym. Gjutning av grunden är pågående och vid färdigställandet är uthyrningsgraden 100 %. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu en kommersiell fastighet anpassad för trampolinpark, padelhall och gym i ett välbesökt handelsområde i utkanten av Skövde. Hyreskontrakt med 12-15 års löptid har tecknats för 100 % av lokalytan. Gjutning av grunden pågår och hittills har ca 25 mkr investerats i projektet genom bl.a. förvärv och markarbete. Trampolinparken väntas tillträdas i mars 2021 och resterande delar i augusti 2021.

Fastighetens marknadsvärde i färdigställt skick beräknas uppgå till ca 160 mkr (värdetidpunkt november 2020) med en vinstmarginal på ca 25 %. Teamet bakom projektet har genomfört fyra kapitalresningar via Tessin där det senaste var ett liknande projekt. De tre första resningarna med ett totalbelopp på ca 46 mkr har återbetalats till investerarna. Moderbolaget, som ställer proprieborgen, redovisade en soliditet på 88 % och ett eget kapital om ca 123 mkr per bokslutet 2020-04-30.

Bolaget lånar nu in upp till 19 mkr för att delfinansiera byggnationen av det aktuella projektet. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • Långa hyreskontrakt
  • Tre återbetalda kapitalresningar via Tessin

Capital raised
18 980 000 SEK
Repaid
Number of investors
95
Investment type
Loan
Time to maturity
Upp till 9 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#20258-1

This project has been completed and is not available for reservations.