Sparre Vreede Partners AB • Bålsta

Invest in Industrial premises north of Stockholm

A construction company with extensive experience within development, construction and the leasing of commercial properties is now undertaking a property acquisition in an industrial area outside of Stockholm. The loan runs over approximately 6–18 months with an 11% annual return and it is secured by a real estate mortgage with the best priority, a surety and by a share pledge.

Översikt

Ett fastighetsbolag planerar nu att förvärva en fastighet i ett industriområde i Bålsta, ca sex mil från centrala Stockholm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till E18 och bolaget planerar där att uppföra lokaler anpassade för lager och logistik om ca 5 500 kvm.

Bygglovsansökan är inskickad och bygglovet väntas beviljas under januari 2019. Projektet planeras vara slutfört i december 2019 och bolaget avser att sälja fastigheten efter färdigställandet. Fastigheten värderas i färdigställt skick till ca 70 mkr och belåningen uppgår till ca 64 %. I obebyggt skick uppgår värdet till ca 8,5 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr i en första kapitalresning för att delfinansiera projektet. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt, proprieborgen samt aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Industriområde med direktanslutning till E18
  • Minsta investering 30 000 kr

Capital raised
8 090 000 SEK
Repaid
Number of investors
146
Investment type
Loan
Time to maturity
6 –18 months
Annual target for return
11 %
Minimum amount to invest
30 000 SEK
Loan number
#18141-1

This project has been completed and is not available for reservations.