Annika Backlund AB • Borgholm

Invest in Popular residential properties by the Kalmar Strait

A property developer is building 39 co-operative housing units in two stages on northern Öland. Stage 1 of the housing project is sold out and stage 2 construction will start soon. 50 expressions of interest have already been received. The loan is over 16 - 20 months with 10% annual interest and is secured by real estate mortgage and directly enforceable guarantee.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 39 bostadsrätter på norra delen av Öland. Bostäderna uppförs i två etapper där etapp 1 är slutsåld och planeras stå inflyttningsklar till maj 2019. I samband med att etapp 1 slutförs påbörjas arbetet med den andra etappen, där det redan inkommit ca 50 intresseanmälningar.

Utöver utvecklingen av det nya bostadsområdet i Halltorp har bolaget även förvärvat en närliggande herrgård, som för närvarande genomgår en totalrenovering och byggs om med fler rum, ny restaurang och en SPA-anläggning. Delar av herrgården öppnar igen för allmänheten under våren 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att delfinansiera byggnationen av etapp 2 samt renoveringen av herrgården. Lånet löper över ca 16 - 20 mån med 10 % årsränta och säkerställs med proprieborgen och fastighetspant (både i fastigheten omfattande herrgården samt i tomterna för etapp 1 & 2).

Projektets styrkor

  • Pant i befintlig fastighet
  • Etapp 1 slutsåld och nära färdigställande
  • Stort intresse för etapp 2 - ca 50 intresseanmälningar

Capital raised in 15 days
9 060 000 SEK
Extended duration
Number of investors
131
Investment type
Loan
Time to maturity
Up to 20 months
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19113-1

This project has been completed and is not available for reservations.