Brf Runsten 2 i Haninge • Stockholm

Invest in Försålt projekt med påbörjad stomresning

Investera i uppförandet av 20 bostadsrätter i Runsten Village, Haninge. Investeringen löper upp till 15 månader med 9 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 20 bostadsrätter i Haninge, ca 35 min söder om Stockholm. Markarbetet är klart och i dagsläget pågår resning av stommar till tre av husen. 13 av 20 bostäder är sålda med bindande förhandsavtal.

Projektet väntas färdigställas under Q4 2020 och vinstmarginalen beräknas uppgå till ca 21 %. Utöver det aktuella projektet i Runsten har teamet genomfört en tidigare kapitalresning via Tessin, Slutsålda villor i Haninge, som återbetalades till investerarna under sommaren 2018.

Bolaget lånar nu in 13 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna. Lånet löper upp till ca 15 månader med en årsränta om 9 % och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Ca 21 % vinstmarginal
  • 80 % av BOA sålt med bindande avtal
  • En återbetald kapitalresning via Tessin

Capital raised
13 060 000 SEK
Repaid
Number of investors
119
Investment type
Loan
Time to maturity
15 mån
Annual target for return
9 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19150-1

This project has been completed and is not available for reservations.