Belidean Fastigheter AB • Örebro

Invest in Byggstartat parhusprojekt i Örebro

Ett fastighetsbolag uppför nu 23 bostadsrätter fördelat i elva parhus och en villa i Örebro kommun. Lånet löper upp till 16 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu 23 bostadsrätter ca 15 min utanför Örebro, i nära anslutning till den populära golfanläggningen Lannalodge Golfresort. Bygglov har beviljats och markarbetet är i slutfasen. Avloppsrör och vattenrör är nergrävda och vägarbeten är påbörjade. Två parhusgrunder är klara för husresning och gjutning av resterande nio parhus och en villa pågår.

Projektet väntas färdigställas under Q4 2020. Inflyttning sker successivt i takt med att bostäderna färdigställs, vilket innebär att försäljningsintäkterna kan användas för att delfinansiera projektkostnaderna. Förväntad belåningsgrad uppgår därmed till ca 31 %.

Bolaget lånar nu in 8 mkr med möjlighet till överteckning upp till 10 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna. Lånebeloppet kommer att utbetalas portionsvis mot uppvisande av fakturaunderlag. Lånet löper upp till ca 16 månader med en årsränta om 10 % och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Markarbete i slutfas
  • Utbetalning i portioner
Capital raised in 13 days
7 770 000 SEK
Repayment postponed
Number of investors
109
Investment type
Loan
Time to maturity
16 mån
Annual target for return
10 %
Minimum amount to invest
50 000 SEK
Loan number
#19158-1

This project has been completed and is not available for reservations.

Register account